لایو های آموزشی

  • خانه
  • چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

می دانیم که میخواهیم رشد کنیم

میدانیم که روزمرگی برای ما سم است

می دانیم که امکان اشتباه برای ما فراوان است

می دانیم که افرادی هستند که می توانند در مسیر رشد ما را یاری برسانند.


در این لایو آموزشی می توانید نقش یک کوچ را بیشتر بشناسید ، حتما تا آخر ویدیو را ببینید.


قابل پرداخت: 0 تومان

دریافت رایگان دوره

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟


دوره های مرتبط

لزوم یادگیری تندخوانی |  حمید وجکانی
لایو های آموزشی

لزوم یادگیری تندخوانی | حمید وجکانی

اولین مرجع آگاهی کتاب است. توی این وبینار راجع به لزوم تندخوانی صحبت شده است.

لزوم هدف گذاری در کسب و کار
لایو های آموزشی

لزوم هدف گذاری در کسب و کار

لایو با شکوفه شهیدی، چرا باید هدف داشته باشیم و به آن پایبند بمانیم؟