دوره

  • خانه
  • چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟

می دانیم که میخواهیم رشد کنیم

میدانیم که روزمرگی برای ما سم است

می دانیم که امکان اشتباه برای ما فراوان است

می دانیم که افرادی هستند که می توانند در مسیر رشد ما را یاری برسانند.


در این لایو آموزشی می توانید نقش یک کوچ را بیشتر بشناسید ، حتما تا آخر ویدیو را ببینید.


قابل پرداخت: 0 تومان

دریافت رایگان دوره

چرا در کار و زندگی به یک کوچ نیاز داریم؟


دوره های مرتبط

لزوم هدف گذاری در کسب و کار
لایو های آموزشی

لزوم هدف گذاری در کسب و کار

لایو با شکوفه شهیدی، چرا باید هدف داشته باشیم و به آن پایبند بمانیم؟