توسعه فردی

اقدامگر شو

اقدامگر شو

اقدام گر کسی است که برای اهداف خود هر روز حداقل یک اقدام می کند

اقدام گر کسی است که فاصله ی تصمیم تا عملش کم باشد

اقدام گر کسی است که جمله ی "تا بعد " یا "تا ببینم چی میشه " و ... رو در واژگانش نداره

اقدامگر کسی است که برای زمانش ارزش بسیاری قائله

عامل ترس برای هر فردی متفاوته، حتی در صورت یکسان بودن آن عامل، شدت ترس در افراد مختلف متفاوته،

نسخه ی عمومی برای رسیدن به اهداف، اول پذیرفتن اینکه من میترسم و بعد نوشتن لیست اقداماته.

اقدام گری راه شکستن ترس هاست.


این دوره میتونه تورو به سمت خود جدید راهنمایی کنه

قابل پرداخت: 990,000 تومان

خرید دوره

دوره های مرتبط

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور
توسعه فردی

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور

نمی رسم و وقت ندارم ها قابل مدیریت هستند اگر مفهوم مدیریت زمان را بشناسیم...