دوره ها

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور
توسعه فردی

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور

نمی رسم و وقت ندارم ها قابل مدیریت هستند اگر مفهوم مدیریت زمان را بشناسیم...

اقدامگر شو
توسعه فردی

اقدامگر شو

اقدام گر کسی است که برای اهداف خود هر روز حداقل یک اقدام می کند...