مقاله

عدم تعصب در کسب و کار کسب و کار

عدم تعصب در کسب و کار

وقتی در خرید به فروشگاه خاصی وابسته می شویم ، این محدودیت بزرگ رو به خودمون می دیم که محصولات و کیفیت های محصولات دیگه رو نبینیم، قیمت ها رو نبینیم،

اصولا بهترین فروش از بهترین خرید حاصل میشه. یعنی اگه به عنوان فروشنده برای قیمت مناسبتر تلاش کنی یعنی منعت مشتریت رو در نظر بگیری، به فروش با کیفیت تری میرسی.

این ویدیو رو تا آخر ببین.