مقاله

  • خانه
  • یه دور بزنیم برمیگردیم!
یه دور بزنیم برمیگردیم!
فروش

یه دور بزنیم برمیگردیم!


این اصطلاح "یه دور بزنیم و برگردیم" در واقع یک خداحافظی بوده عمیق بوده بطوری که اون مشتری قصد بازگشت ندارد. مواظی باشیم که...